• تی پاکس بهترین نوع ارسال کالا برای مشتریانی است که به پرداخت اینترنتی اعتماد ندارند بدین صورت که پس از تحویل کالا ، هزینه کالا و ارسال را به مامور تحویل دهنده تی پاکس پرداخت می نمایند.
  • ارسال کالا توسط تی پاکس به شهرستان هایی که دارای دفتر تی پاکس هستند امکان پذیر می باشد
  • هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد.
  • هزینه ارسال یک تخته فرش 12 متریبرای تهران 45000 تومان می باشد.
  • هزینه ارسال یک تخته فرش 12 متری برای اصفهان 85000 تومان می باشد.